Tersane iş sağliği güvenliği ve çevre denetimlerinde

Tersane Yönetimi, Uluslararası geçerliliğe sahip Bureau Veritas firması tarafından görevlendirilmiş denetçiler tarafından 2 gün süreyle denetlendi. Denetimlerin konusu OHSAS 18001 İş Sağlığı Güvenliği ve ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi kapsamında gerçekleşti.

Tetkiklerde tersanenin standart gereklerini yerine getirip getirmediği gözlemlenip, denetlendi ve Uluslararası standartlarda hizmet verdiği kanısına varılarak bir yıl süreli belgelerini yenileme onayı vermiştir.